Skip to content Skip to footer
Üst Yapı Uygulamarı

Yüksek katlı binaların, toplu konut projelerinin, köprü ve viyadüklerin, depo ve hangarların, fabrika ve enerji santralleri gibi endüstriyel yapıların statik veya mimari projeye göre temel ve kolon aplikasyonlarının yapılması, kotlarının tespiti, kazı dolgu çalışmalarının projeye uygun yönlendirilmesi, ince işlerde her bir katın duvar akslarının, şap kotlarının, merdiven akslarının ve +1 kotlarının verilmesi ile bu mühendislik yapılarında projelendirilmiş çelik konstrüksiyon kolon, çatı ve cephe sistemlerinin 3 boyutlu aplikasyonu konusunda yüksek doğrulukta itina ile harita mühendislik hizmeti verilmektedir.

Projelerin hafriyat kazı dolgu kübaj hesapları, yıkım hesapları yüksek doğrulukla hesaplanarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak bu hesap ve ölçülerin kontrollük hizmeti de verilmektedir.

Park, bahçe ve peyzaj uygulamalarının, bordur, parke ve çevre düzenleme çalışmalarının hakedişe yönelik metraj ve kazı dolgu hesapları yapılmaktadır.

İnşaat Ölçümleri

Mühendisliğin temelini oluşturan ölçüm ve hesap işleri inşaat ölçmelerinde had safhadadır. Plankote, Aplikasyon, Kot Çalışmaları, Altyapı vb. çalışmalar mesleğimizin ürünleridir. İstenilen şantiyede ölçüm aletlerimiz ve ekibimizi istihdam edebilmekte ve inşaat şirketlerinin personeli gibi 7/24 şantiyede bulunup aynı zamanda profesyonel ölçüm büro desteği de alınma imkanı tarafımızdan verilmektedir.

İnşaat Şantiyeleri
Çelik Yapılar
Proje Uygulamaları

Her türlü alt yapı (fiber, içme suyu, atık su, elektrik vs.) inşaatlarının iş sonu projeleri profesyonel ölçüm aletlerimiz ve büro ekibimiz ile özenle yapılmaktadır.

Röleve
Röleve Nedir?

Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır.

Röleve Ölçümü Nasıl Yapılır?

Dış cephe imalatlarının hatasız yapılabilmesi için, binanın dış cephesine bakan kolonlar, kat betonları veya çelik yapı, her katta ölçülerek, katlar arasındaki farkları gösterir şekilde hassas röleve ölçümü yapılır. Ölçümler, kesitleri ve 3d görünüm ile sayısal ortamda hazırlanır.

Röleve Ölçümü Neden Gereklidir?

Betonarme veya çelik yapıların, kaba imalatları tamamlandıktan sonra, alüminyum veya cam giydirme hizmeti veren cephe firmalarının hassas imalat yapabilmesi için dış cephe rölövesi mutlak şarttır. Röleve ölçümü en hassas biçimde yapılır ve yapılacak imalat malzemesinin kesimleri rölöve verilerine göre yapılır.

3D Modelleme ve Cephe Rölevesi

Mimarlık ve mühendislik uygulamalarında ihtiyaca yönelik röleve çalışmaları 3 boyutlu olarak hazırlanmaktadır. Cepheden alımlarından iç mekana çatı sistemlerinden restorasyon çalışmalarına kadar uygulama bölgelerinde en küçük detaya kadar ölçülerek çizimleri gerçekleştirilip modellenerek projelere altlık olmaktadır.

Röleve